Ορθή επανάληψη-Πρόσκληση για τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 21/12/2012 , ημέρα και ώρα 11.:30 π.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 18/12/2012 / ΩΡΑ: 22:29
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ