ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-Πρόσκληση για τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 27/12/2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/12/2012 / ΩΡΑ: 16:32
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ