Προκήρυξη Πρόχειρου Ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ ΓΙΑ ΤΗΝ EΠΙΛΟΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ