Πρόσκληση για κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 31/12/2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/12/2012 / ΩΡΑ: 22:00
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ