Πρόσκληση για τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 11/12/2012 , ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 π.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/12/2012 / ΩΡΑ: 21:31
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ