Πρόσκληση για το Εργαστήριο Διαβούλευσης και παρουσίασης της Πράξης: ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΠΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2012

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΛΑΚΩΝΙΑ» σας προσκαλεί σε Εργαστήριο
Διαβούλευσης και παρουσίασης της Πράξης: ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΔΗΜΝ ΣΠΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ,
που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 17.00μ.μ.- 20.00 μ.μ
στην αίθουσα παρουσιάσεων της τ. ΤΕΔΚ Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Δ/νση: Δωριέων 11, Σπάρτη).

Το εργαστήριο διαβούλευσης επιδιώκει:
–>Την ενημέρωση των δυνητικά ωφελουμένων της περιοχής για τη συμμετοχή τους στη
Πράξη
–>Την ευαισθητοποίηση των Εργοδοτών, της τοπικής κοινωνίας και των κοινωνικών φορέων
της ευρύτερης περιοχής, προκειμένου να υποστηρίξουν και να συνεισφέρουν στην
υλοποίησή της.

Δείτε ΕΔΩ το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δείτε ΕΔΩ την Πρόσκληση για το ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ