Π Ι Ν Α Κ Α Σ 38:Θέματα που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη αποφάσεων κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου στις 21/9 /2012.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21/12/2012 / ΩΡΑ: 08:34
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ