Π Ι Ν Α Κ Α Σ 46:Θέματα που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη αποφάσεων κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου στις 19/11 /2012.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 06/12/2012 / ΩΡΑ: 13:23
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ