Έγκριση περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας της δραστηριότητας με τα παρακάτω στοιχεία:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03/01/2013 / ΩΡΑ: 10:22
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Ονομασία – Είδος έργου: Ανανέωση ως προς την χρονική ισχύ της υπ΄ αρ. πρωτ.6532/28-9-2001 όπως είχε τροποποιηθεί με την υπ΄αρ.4799/24-11-2005 ΑΕΠΟ.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ