Έγκριση περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας της δραστηριότητας με τα παρακάτω στοιχεία:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03/01/2013 / ΩΡΑ: 10:24
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Ονομασία – Είδος έργου: Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 5649/22-10-2004 ΑΕΠΟ όπως είχε τροποποιηθεί με την υπ΄ αρ. 8174/11-12-2006 ΑΕΠΟ ως προς την αύξηση των κλινών από 24 σε 32 κλίνες (χωρίς κτηριακή επέκταση).

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ