Έγκριση περιβαλλοντικών όρων υλοποίησης του έργου με τα παρακάτω στοιχεία:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14/01/2013 / ΩΡΑ: 13:51
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Ονομασία – Είδος έργου: Τροποποίηση, επικαιροποίηση (επιβολή πρόσθετων όρων) και ανανέωση των υπ’ αρ. πρωτ. οικ. – 7393/26.09.2007 και 5930/29.09.2007 ΑΕΠΟ Νομάρχη Λακωνίας όπως τροποποιήθηκαν αντίστοιχα με τις υπ’ αρ. πρωτ. 1552/19.03.2010 και 1553/19.03.2010 όμοιές τους, ως προς τον χρόνο ισχύος τους και την επωνυμία των δραστηριοτήτων από «ΠΑΝΤΑΖΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ» σε «ΠΟΥΡΝΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ».

Ανακοίνωση ΠΟΥΡΝΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ