Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Π.Ε. Αργολίδας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15/01/2013 / ΩΡΑ: 14:02
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Ονομασία – Είδος έργου :
«Μετεγκατάσταση και αύξηση δυναμικότητας μονάδας πάχυνσης θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων , στη θέση Λιμανάκια στη Νήσο Πλατειά του Αργολικού κόλπου , Π.Ε. Αργολίδας ».

Δείτε την Ανακοίνωση…

http://ppel.gov.gr/wp-content/uploads/2013/01/mitsakos.pdf