Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Π.Ε. Αργολίδας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22/01/2013 / ΩΡΑ: 12:16
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Ονομασία – Είδος έργου: «Ίδρυση φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε αγροτεμάχιο επιφάνειας 42.312,499 m2 σε εκτός οικισμού περιοχή στη θέση
Ψηλό Κοτρώνι του Δ.Δ. Βρουστίου του Δήμου Κουτσοποδίου του Νομού Αργολίδος, ιδιοκτησίας της εταιρείας ΤΣΑΪΡΗΣ ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ (Δ.Τ. VROUSTI SUN 1)» ως
προς την αλλαγή επωνυμίας (από ΤΣΑΪΡΗΣ ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ σε ΒΡΟΥΣΤΙ ΣΑΝ – 1 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (δ.τ. VRUSTI
SUN – 1 Α.Ε.) ».

Δείτε την Ανακοίνωση…

http://ppel.gov.gr/wp-content/uploads/2013/01/vrousti.pdf