Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Π.Ε. Αργολίδας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25/01/2013 / ΩΡΑ: 13:25
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Λειτουργία συνεργείου αυτοκινήτων (τροποποίησημηχανολογικού εξοπλισμού), φερόμενης ιδιοκτησίας Κώρου Φίλιππου εντός Τ.Κ. Άριας, επί
της εθνικής οδού Ναυπλίου-Επιδαύρου, της Δ.Ε. Ναυπλιέων του Δήμου Ναυπλιέων.

koros

http://ppel.gov.gr/wp-content/uploads/2013/01/koros1.pdf