Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Π.Ε. Αργολίδας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25/01/2013 / ΩΡΑ: 13:27
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Ανόρυξη και λειτουργία αρδευτικής γεώτρησης σε αγροτεμάχιο σε εκτός σχεδίου περιοχή στη θέση Καρλακώνα της Τ.Κ. Δήμαινας της Δ.Ε. Επιδαύρου του
Δήμου Επιδαύρου του νομού Αργολίδας, φερόμενης ιδιοκτησίας Κωτσάκου Μιχαήλ του Χρήστου και Κωτσάκου Κων/νου του Χρήστου προκειμένου να καλυφθούν οι αρδευτικές
ανάγκες αγροτεμαχίων συνολικής έκτασης 88,01 στρεμμάτων.

Δείτε την Ανακοίνωση…

http://ppel.gov.gr/wp-content/uploads/2013/01/kotsakos.pdf