Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Π.Ε. Αργολίδας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25/01/2013 / ΩΡΑ: 13:33
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Διάνοιξη δασικού δρόμου, μήκους 80,33 m, πρόσβασης από γεωργικά καλλιεργούμενο αγροτεμάχιο σε ελαιοτεμάχιο φερόμενης ιδιοκτησίας
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΟΥΤΟΥ συζ. Δ. Μπουκουβάλα, στη θέση Δάρδιζα Δήμου Ερμιονίδας.

Δείτε την Ανακοίνωση…

http://ppel.gov.gr/wp-content/uploads/2013/01/goutos1.pdf