Πρόσκληση για τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 25/1/2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21/01/2013 / ΩΡΑ: 22:35
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ