Πρόσκληση για τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 1/2/2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/01/2013 / ΩΡΑ: 22:10
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ