Π Ι Ν Α Κ Α Σ 52:Θέματα που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη αποφάσεων κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου στις 27/12 / 2012

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/01/2013 / ΩΡΑ: 12:51
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ