Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Π.Ε. Αργολίδας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15/01/2013 / ΩΡΑ: 13:54
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο ( Π.Σ.) Περ. Πελ/σου έχει διαβιβασθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελ/νήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου/Γεν. Δ/νση Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής/ Δ/νση Περ/ντος και Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου/Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού με το υπ΄αριθ 22575/493/11-12-2012 έγγραφό της, για γνωμοδότηση , μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων ( Μ.Π.Ε.)

Δείτε την Ανακοίνωση…

http://ppel.gov.gr/wp-content/uploads/2013/01/karxariasepe.pdf