Αναστέλλουν προσωρινά τη λειτουργία τους τα Δημόσια ΚΤΕΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/01/2013 / ΩΡΑ: 09:00
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Από τη Διεύθυνση Μεταφορών της Περιφέρειας Πελοποννήσου ανακοινώνεται ότι σε εφαρμογή της υπ’ αρ. 274/14/3-1-2013 (ΒΕΦΙ1-ΨΚΛ) εγκυκλίου της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου της Γενικής Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και σύμφωνα με το Ν. 4070/2012, άρθρο 185, παρ. 11 (ΦΕΚ Α΄ 82), τα Δημόσια ΚΤΕΟ που λειτουργούν στις Περιφερειακές Ενότητες Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας αναστέλλουν προσωρινά τη διενέργεια Τεχνικών Ελέγχων και την έκδοση Δελτίων Τεχνικού Ελέγχου μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησής τους.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε στις κατά τόπους Διευθύνσεις Μεταφορών και τα ΚΤΕΟ των Περιφερειακών Ενοτήτων.