Έγκριση επενδυτικών προτάσεων δημοσίου χαρακτήρα στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του τοπικού προγράμματος LEADER της ΟΤΔ ΠΑΡΝΩΝΑ Άξονας 4 ΠΑΑ 2007-2013

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15/02/2013 / ΩΡΑ: 13:23
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ, ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Δείτε το Δελτίο Τύπου