ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 18/02/2013 / ΩΡΑ: 08:12
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Την 28/01/2013, κατατέθηκε αίτημα άδειας διέλευσης από πάροχο τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στη Δημοτική Κοινότητα Σκάλας του Δήμου Ευρώτα.
Ως ορίζει η σχετική ΚΥΑ για τη «Διαδικασία χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» (ΦΕΚ 5Β/05/01/2012, αρθ. 8, παρ. 1α) ο Δήμος Ευρώτα αναρτά ηλεκτρονικά το χάρτη της περιοχής όπου ο αιτών πάροχος έχει καταγράψει το σχέδιο όδευσης. Το ίδιο απόσπασμα του χάρτη έχει αναρτηθεί σε εμφανές σημείο στο Δημοτικό Κατάστημα Σκάλας.
Όσοι πάροχοι επιθυμούν να προβούν σε εκσκαφή στην ίδια περιοχή το επόμενο εξάμηνο, καλούνται να υποβάλλουν σχετική αίτηση στις αρμόδιες Αρχές εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της αντίστοιχης ανάρτησης από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, αλλιώς για διάστημα έξι μηνών δεν θα έχουν δικαίωμα εκσκαφής στην περιοχή αυτή με τις εξαιρέσεις που αναφέρονται στην προαναφερθείσα ΚΥΑ, αρθ 8, παρ 4, υποπαρ, α & β.
Μπορείτε να κατεβάσετε το σχέδιο όδευσης από τον παρακάτω σύνδεσμο :
ΣΧΕΔΙΟ