Ορθή Επανάληψη (ως προς την ώρα της συνεδρίασης): Πρόσκληση για τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 1/3/2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 μ.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/02/2013 / ΩΡΑ: 15:27
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ