Περίληψη διακήρυξης για τη δημοπράτηση του έργου με τίτλο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΥΛΟΥ»