Περίληψη διακήρυξης του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΤΟ ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ‘ΣΥΘΑ’»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/02/2013 / ΩΡΑ: 10:51
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ