ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 1/3/2013 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25/02/2013 / ΩΡΑ: 13:02
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ