Πρόσκληση για τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 8/2/2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00π.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/02/2013 / ΩΡΑ: 22:00
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ