Πρόσκληση για τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 12/2/2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00π.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/02/2013 / ΩΡΑ: 20:41
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ