Πρόσκληση για τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 20/2/2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15/02/2013 / ΩΡΑ: 20:29
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ