Πρόσκληση για τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 22/2/2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 18/02/2013 / ΩΡΑ: 22:19
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ