Π Ι Ν Α Κ Α Σ 5 :Θέματα που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη αποφάσεων κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου στις 12 /2 / 2013

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/02/2013 / ΩΡΑ: 11:55
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ