Π Ι Ν Α Κ Α Σ 53:Θέματα που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη αποφάσεων κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου στις 31/12 / 2012

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/02/2013 / ΩΡΑ: 12:13
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ