Σχέδιο οριζοντιογραφίας όδευσης για την εγκατάσταση οπτικών ινών και ευκολιών στην περιοχή του δήμου Βέλου-Βόχας.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15/02/2013 / ΩΡΑ: 14:02
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ