Έγκριση περιβαλλοντικών όρων υλοποίησης του έργου με τα παρακάτω στοιχεία:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21/03/2013 / ΩΡΑ: 13:11
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ονομασία – Είδος έργου: «Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για το έργο : «Ανανέωση και επέκταση άδειας χρήσης νερού υφιστάμενης γεώτρησης αρδευτικής χρήσης, ιδιοκτησίας αρδευτικής ομάδας η οποία εκπροσωπείται από τον Αγριόδημα Δημήτριο του Ιωάννη.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ