Ανακοίνωση υπ’ αρίθμ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14/03/2013 / ΩΡΑ: 13:20
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη δύο (2) ατόμων (1 ΠΕ Κτηνιάτρων κ΄ 1 ΥΕ Εργατών) για την κάλυψη εποχικών αναγκών της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας κ΄ Κτηνιατρικής της Π.Ε. Αργολίδας στο πρόγραμμα «Εξυγίανση της Κτηνοτροφίας» ξεκινά από την Παρασκευή 15-03-2013 και λήγει την Τρίτη 26-03-2013.

Δείτε την Ανακοίνωση…

Δείτε το έντυπο αίτησης…

Δείτε το παράρτημα…