Διακήρυξη Ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση υλοποίησης του έργου: «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2013 στην περιοχή ευθύνης της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/03/2013 / ΩΡΑ: 13:12
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΑΝΟΙΚΤΟ  διαγωνισμό με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές, για την ανάθεση υλοποίησης του έργου «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2013 στην περιοχή ευθύνης της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας» όπως αναλυτικά  περιγράφονται στις τεχνικές  προδιαγραφές και στο παράρτημα Ι  που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης αυτής.

Για να δείτε την διακήρυξη πατήστε εδώ.

Για να δείτε τα δικαιολογητικά πατήστε εδώ.

Για να δείτε τα υποδείγματα των εγγυητικών επιστολών πατήστε εδώ.

Για να δείτε τα δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με την προσφορά πατήστε εδώ.

Για να δείτε το παράρτημα 1 πατήστε εδώ.

Για να δείτε τον πίνακα 2 πατήστε εδώ.

Για να δείτε την Υπεύθυνη Δήλωση 3_1β πατήστε εδώ.

Για να δείτε την Υπεύθυνη Δήλωση 3_1γ πατήστε εδώ.

Για να δείτε το Υπόδειγμα Προσφοράς πατήστε εδώ.

Για να δείτε το Υπόδειγμα της Σύβασης πατήστε εδώ.