ΔΤ Αποκατάσταση Δυτικής Πτέρυγας και Διαβατικού Ι.Μ. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος (Ανδρομονάστηρο)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/03/2013 / ΩΡΑ: 11:14
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ, ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

ΔΤ Αποκατάσταση Δυτικής Πτέρυγας και Διαβατικού Ι.Μ. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος (Ανδρομονάστηρο)

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης, ύστερα από την θετική αξιολόγηση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Πελοποννήσου υπέγραψε την απόφαση ένταξης για χρηματοδότηση από το ΔΕΠΙΝ – Πελοποννήσου 2007 – 2013 του έργου «Αποκατάσταση Δυτικής Πτέρυγας και Διαβατικού Ι.Μ. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος (Ανδρομονάστηρο)» στο πλαίσιο της πρόσκλησης Νο 24 του ΔΕΠΙΝ- Πελοποννήσου» συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 1.200.000,00 €.

Η διώροφη πτέρυγα κελιών στην οποία έχει προσαρτηθεί ο ΝΔ πύργος και το διαβατικό της Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρα (Ανδρομονάστηρο), αποτελούν αξιόλογο δείγμα της μεταβυζαντινής μοναστηριακής αρχιτεκτονικής και χρονολογούνται από το 17ο – 18ο αιώνα.

Στα πλαίσια του παρόντος έργου προβλέπονται τα παρακάτω:
Α) Εργασίες πεδίου:
Οργάνωση εργοταξίου, καθαρισμοί, περιμετρική στεγάνωση με διάνοιξη αυλακιού κατά μήκος βόρειας δυτικής και νότιας πλευράς.
Β) Εργασίες προστασίας ανάδειξης μνημείου:
Εργασίες στερέωσης και μορφολογικής αποκατάστασης.
Αφαίρεση σαθρών κονιαμάτων, (αφού κρατηθούν μάρτυρες).
Λιθοσυμπληρώσεις, τοπικές επισκευές, αποκαταστάσεις τοιχοποιίας, διανοίξεις ανοιγμάτων, τοποθέτηση ελκυστήρων.
Αρμολογήματα και εφαρμογή ενεμάτων όπου απαιτείται.
Κατασκευή νέων δαπέδων.
Αποκατάσταση τζακιών.
Αφαίρεση της επικεράμωσης και διαλογή κεράμων.
Εξυγίανση θόλων δυτικής πτέρυγας, διαμόρφωση των κλίσεων με χρήση αδρανών, επάλειψη των θόλων με ειδικής σύστασης κονία,
στεγανοποίηση και επικεράμωση με κοίλα ημικολυμβητά βυζαντινά κεραμίδια.
Κατασκευή ξύλινης στέγης στο Διαβατικό και επικεράμωση.
Τοποθέτηση νέων ξύλινων κουφωμάτων.
Κατασκευή ξύλινου στέγαστρου, στον εξώστη του Α΄ ορόφου του κτιρίου των κελιών.
Συντήρηση κονιαμάτων
Κατασκευή χώρων υγιεινής και αποχέτευσης λυμάτων.
Γ) Έρευνα – Τεκμηρίωση – Πληροφόρηση
Αρχαιολογική τεκμηρίωση καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών.
Τοποθέτηση ενημερωτικής πινακίδας και έκδοση ενημερωτικού φυλλαδίου.
Δ) Λοιπές Εργασίες
Οργάνωση εργοταξίου, λογιστική παρακολούθηση και επίβλεψη έργου.