ΘΕΜΑ:Ορισμός Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/03/2013 / ΩΡΑ: 12:02
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ