Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Π.Ε. Αργολίδας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15/03/2013 / ΩΡΑ: 13:09
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο ( Π.Σ.) Περ. Πελ/σου έχει διαβιβασθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελ/νήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου/Γεν. Δ/νση Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής/ Δ/νση Περ/ντος και Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου/Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού με το υπ΄αριθ 1719/10/24-1-2013 έγγραφό της, για γνωμοδότηση , μελέτη
περιβαλλοντικών επιπτώσεων ( Μ.Π.Ε.), Ονομασία – Είδος έργου :
«Εγκατάσταση κεραίας ευρυεκπομπής του ραδιοφωνικού σταθμού Ανατολικός FM» στο όρος Άριας της Τ.Κ. Άριας , του Δήμου Ναυπλιέων , του Νομού Αργολίδας.

Δείτε την Ανακοίνωση…

http://ppel.gov.gr/wp-content/uploads/2013/03/anatolikos.pdf