Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Π.Ε. Αργολίδας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26/03/2013 / ΩΡΑ: 12:19
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Διάνοιξη δασικού δρόμου Γ΄ Κατηγορίας και εγκατάστασης φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 99,54 KW στη θέση Γεφύρι της Τ.Κ. Ηλιοκάστρου, Δ.Ε.
Ερμιόνης του Δήμου Ερμιονίδας.

Δείτε την Ανακοίνωση…

http://ppel.gov.gr/wp-content/uploads/2013/03/katsoulidi.pdf