Πρόσκληση για τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 13/3/2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 μ.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/03/2013 / ΩΡΑ: 19:43
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ