Πρόσκληση για τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 27 /3/2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.30π.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22/03/2013 / ΩΡΑ: 15:16
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ