Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μίσθωση ενός ακινήτου στην Καλαμάτα, για τη στέγαση της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21/03/2013 / ΩΡΑ: 09:36
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ