Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την διενέργεια δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση αγροτικού ακινήτου ιδιοκτησίας της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας επιφανείας 63 περίπου στρεμμάτων στη θέση «ΜΑΚΑΡΙΑ » κτηματικής περιφέρειας Δήμου Μεσσήνης

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 20/03/2013 / ΩΡΑ: 13:43
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ