Έγκριση περιβαλλοντικών όρων υλοποίησης του έργου με τα παρακάτω στοιχεία:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/04/2013 / ΩΡΑ: 10:56
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Ονομασία – Είδος έργου: «Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για το έργο : «Ανόρυξη και λειτουργία γεώτρησης αρδευτικής χρήσης, ιδιοκτησίας αρδευτικής ομάδας η οποία εκπροσωπείται από τον Γιάννε Νικόλαο του Μιχαήλ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ