Ένταξη στο ΕΣΠΑ της ενίσχυσης της υδροδότησης οικισμών Πλατάνας και Σκούρας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/04/2013 / ΩΡΑ: 13:16
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ, ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης, ύστερα από την θετική αξιολόγηση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Περιφέρειας Πελοποννήσου υπέγραψε την απόφαση ένταξης για χρηματοδότηση του ακόλουθου έργου στο ΔΕΠΙΝ – Πελοποννήσου 2007 – 2013 προϋπολογισμού 775.700,00 €

Ειδικότερα,
«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΛΑΤΑΝΑΣ & ΣΚΟΥΡΑΣ» συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 775.700,00 € και επιλέξιμης δαπάνης από το Ε.Π. 640.000,00 €

Το έργο αφορά την ενίσχυση της υδροδότησης των οικισμών Πλατάνας και Σκούρας του Δήμου Σπάρτης από νέα γεώτρηση με νέο αγωγό μεταφοράς νερού προς τους οικισμούς για εξασφάλιση της παροχής υψηλής ποιότητας νερού, σε αντικατάσταση των υφιστάμενων υδροληψιών που παρέχουν ακατάλληλης ποιότητας νερό λόγω παρουσίας μαγγανίου. Το νέο έργο ύδρευσης περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα τεχνικά έργα, όπως υδραυλικές συσκευές, ενδιάμεση δεξαμενή/αντλιοστάσιο στην Πλατάνα κλπ, με σκοπό την πλήρη κάλυψη της υδροδότησης των οικισμών και με πρόβλεψη μελλοντικής εξυπηρέτησης του οικισμού Κεφαλά, ο οποίος παρουσιάζει προβλήματα ελλειμματικής υδροδότησης, με χρονικό ορίζοντα την επόμενη 40-ετία.