Ανασυνταγμένος Πίνακας Κατάταξης και Βαθμολογίας Κατηγορίας ΥΕ της αριθ. ΣΟΧ 1/2013 Ανακοίνωσης

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26/04/2013 / ΩΡΑ: 10:10
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Ανασυνταγμένος Πίνακας Κατάταξης και Βαθμολογίας Κατηγορίας ΥΕ της αριθ. ΣΟΧ 1/2013 Ανακοίνωσης

Δείτε τον Πίνακα…