Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης Διακήρυξης Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού των έργων με τίτλο 1. «Ηλεκτρονικό Καλάθι (Πύλη) Αγροτικών – Διατροφικών Προϊόντων Περιφέρειας Πελοποννήσου» και 2. «Ψηφιακή Περιφέρεια Πελοποννήσου»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01/04/2013 / ΩΡΑ: 08:22
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ, ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

1. Για το έργο «Ηλεκτρονικό Καλάθι (Πύλη) Αγροτικών – Διατροφικών Προϊόντων Περιφέρειας Πελοποννήσου», δείτε τα ακόλουθα:
Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης για το έργο
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
MEROS A
MEROS B
MEROS C

2. Για το έργο «Ψηφιακή Περιφέρεια Πελοποννήσου» δείτε τα ακόλουθα:
Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης για το έργο ΠΕΡ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
PSIF PELOPO MEROS A
PSIF PELOPO MEROS B
PSIF PELOPO MEROS C