Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης για τη δημοπράτηση της έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ 5 ΝΟΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/04/2013 / ΩΡΑ: 11:33
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ